Unikalność

Za każdym razem wydarzenie, osobę czy rzecz stawiasz w innym blasku reflektorów. Te reflektory to w rzeczywistości Twoje przekonania, wartości, wrodzone motywatory, naturalny styl myślenia, doświadczenia. To oznacza, że ani jedna osoba nie odczyta owego wydarzenia, osoby czy rzeczy...

Scroll to top